26/05/2022 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái liên khúc kỳ 3
採蓮曲其三

Tác giả: Thẩm Minh Thần - 沈明臣

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 22:01

 

Nguyên tác

少女明妝出採蓮,
雙頭並蒂獨心憐。
不知金釧何時墮,
空手來歸意惘然。

Phiên âm

Thiếu nữ minh trang xuất thái liên,
Song đầu tịnh đế[1] độc tâm liên.
Bất tri kim xuyến hà thời đoạ,
Không thủ lai quy ý võng nhiên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cô gái điểm trang đi hái sen,
Hai hoa cùng gốc một tâm bền.
Vòng vàng đã rớt nhưng nào biết,
Về lại tay không ý rối ren.
[1] Hai hoa (hoặc hai trái) sinh ra cùng một gốc. Thơ Tiến đĩnh 進艇 của Đỗ Phủ: “Câu phi kiệp điệp nguyên tương trục, Tịnh đế phù dung bổn tự song” 俱飛蛺蝶元相逐,並蒂芙蓉本自雙.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Minh Thần » Thái liên khúc kỳ 3