03/08/2020 20:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ta gá nghĩa ngoài đồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:15

 

Hai ta gá nghĩa ngoài đồng,
Kẻ cày người cấy, nước mắt hồng tuôn rơi.
Khảo dị:
Đôi ta gá ngãi ngoài đồng,
Về nhà luống chịu nước mắt hồng nhỏ tuôn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai ta gá nghĩa ngoài đồng