08/07/2020 08:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không mọc ngoài đồng

Tác giả: Kabir - कबीर

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2008 17:59

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Không mọc ngoài đồng tình yêu là vô giá
Không bán , không mua , không đem mặc cả
Trước tình yêu vua và dân như nhau
Muốn được yêu phải đem đời trả giá
Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kabir » Không mọc ngoài đồng