19/09/2020 12:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lụa đào ai dệt ai may

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/04/2016 11:13

 

Lụa đào ai dệt ai may
Ai làm nên nỗi đắng cay lỡ làng?
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Lụa đào ai dệt ai may