15/04/2021 07:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 148

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 15:53

 

Hơn ỷ chăng mừng, thiệt chẳng âu,
Chớ hay hơn thiệt [...][1]
Của chăng phải đạo thì đừng lấy,
Bụt ở trên đầu lọ phải cầu.
Tả cơn buồn ba quyển sách,
Vui thú ẩn một cần câu.
Mừng thay tạo hoá làm công bấy[2],
Giàu khổ sang nhàn cũng bạc đầu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Bản Nôm thiếu mất chữ.
[2] Làm mọi việc đều công bằng, ít nhất về tuổi tác già nua bạc đầu thì ai cũng như ai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 148