08/12/2022 19:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 43
首43

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:28

 

Nguyên tác

落魄江湖三十年,
如今復上珥河般。
千流合派橫中土,
三島擎雲立遠天。
感昔興今情未己,
鄕懷客思却悠然。
幸承詔命來京國,
得與親朋笑一番。

Phiên âm

Lạc phách giang hồ tam thập niên,
Như kim phục thượng Nhĩ hà ban.
Thiên lưu hợp phái hoành trung thổ,
Tam đảo kình vân lập viễn thiên.
Cảm tích hưng kim tình vị kỷ,
Hương hoài khách tư khước du nhiên.
Hạnh thừa chiếu mệnh lai kinh quốc,
Đắc dữ thân bằng tiếu nhất phiên.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Ba mươi năm chẵn bước giang hồ,
Bát Tràng bến cũ lại sang đò.
Nhị hà đất rộng dòng man mác,
Tam đảo trời cao khí mịt mù.
Nổi cổ niềm kim càng chán ngán,
Hồn quê đất khách luống mơ hồ.
Nay nhân chiếu mệnh về kinh quốc,
Vui với bà con cuộc chuyện trò.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 43