10/12/2022 07:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh nghe

Tác giả: Cao Quảng Văn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2015 09:23

 

Anh nghe
như có tiếng hát
Trong tiếng máy
reo giòn
đêm nay

Và anh nghe
như có tiếng mùa xuân đến sớm
Bước chân em
nồng nàn sớm mai...
Xuân 1988

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Quảng Văn » Anh nghe