18/09/2021 21:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 001
Poem 001

Tác giả: Stephen Crane

Nước: Mỹ
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 14/07/2007 05:35

 

Nguyên tác

Black riders came from the sea.
There was clang and clang of spear and shield,
And clash and clash of hoof and heel,
Wild shouts and the wave of hair
In the rush upon the wind:
Thus the ride of Sin.

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Những kỵ sĩ đen từ biển tới
Tiếng khiên và tiếng giáo mác khua vang
Tiếng móng guốc ngựa rì rầm
Tóc như sóng và tiếng kêu hoang dã
Bay đi trong gió
Đấy là sự Lỗi Lầm.
Số thứ tự bài theo cuốn The Poems of Stephen Crane. A critical edition, Joseph Katz, New York, 1966.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Stephen Crane » Bài 001