06/12/2022 07:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin cảm ơn âm nhạc
Спасибо, музыка

Tác giả: Vladimir Sokolov - Владимир Соколов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 03/12/2010 19:49

 

Nguyên tác

Спасибо, музыка, за то,
Что ты меня не оставляешь,
Что ты лица не закрываешь,
Себя не прячешь ни за что.

Спасибо, музыка, за то,
Что ты единственное чудо,
Что ты душа, а не причуда,
Что для кого-то ты ничто.

Спасибо, музыка, за то,
Чего и умным не подделать,
За то спасибо, что никто,
Не знает, что с тобой поделать.

Bản dịch của Hồng Thanh Quang

Xin cảm ơn âm nhạc
vì không bỏ tôi đi
không bao giờ giấu mặt
và chẳng sợ điều chi

vì không như trò chơi
mà thực lòng chân thật
phép diệu kỳ duy nhất
mặc ai dửng dưng cười

Xin cảm ơn còn vì
tài cũng không thể giả
vì làm gì với người
chẳng một ai biết cả
1960
Nguồn: Một góc thơ Nga, Hồng Thanh Quang dịch, NXB Văn học, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Sokolov » Xin cảm ơn âm nhạc