23/03/2023 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi khi

Tác giả: Minh Đan - Lữ Ngọc Minh Đan

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lọ Lem Đất Võ vào 15/11/2020 19:01

 

Đôi khi muốn
Cháy rất nhiều
Bỗng dưng tắt
Nghẹn những kiêu hãnh
Rời

Đôi khi muốn
Bật lửa trời
Hong khô sợi nhớ
Khát
Vời vợi xa

Đôi khi muốn
Đốt thật thà
Gom tro ủ
Những phôi pha
Vắn dài

Đôi khi muốn
Cưỡi lưng mây
Phi thân đọt nắng
Vỡ ngày
Vừa nhen.
Saigon, 05-2013

Nguồn: Minh Đan, Phút 89, NXB Hội Nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đan » Đôi khi