09/08/2022 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng lâu

Tác giả: Phạm Hầu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 01:34

 

Tặng Cận

Mắt theo lầu vọng buồn bên trúc
Trúc rủ buồn trên mái vọng lâu
Tuổi tôi màu lá ai sinh trước
Hiu hắt đôi bên lúc đọ màu

Lầu đứng bơ vơ lầu vắng vẻ
Lầu mơ đàn địch tiếng lầu xưa
Thẫn thờ lá trúc rưng rưng lệ
Như mắt đa tình lúc tiễn đưa

Quanh tôi là mộng hay bươm bướm
Lầu dựng buồn cao ngập giấc mơ
Quanh tôi là mộng hay mây sớm
Lầu dựng buồn cao ngập ý thơ

Tôi buồn cô độc, ôi lầu vọng
Ai biết cho lòng như thế đâu
Buồn đưa hương lúa buồn đưa võng
Những cảm tình tôi tựa bóng lầu

Xưa tiếng người bay rực rỡ lầu
Ngày nay lầu quạnh ngắm biền dâu
Tôi buồn rưng rức bên lầu vọng
Ai dựng trong lòng cảnh vọng lâu
Nguồn: Hoàng Minh Nhân, Vẫy ngoài vô tận, NXB Thanh niên, 6-2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hầu » Vọng lâu