14/08/2022 09:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịnh hữu vãn thi kỳ 3
并有輓詩其三

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2012 14:49

 

Nguyên tác

娘子平生善甘旨,
甘旨曾能使我蚶。
一別茫茫何處是,
如今不旨亦無甘。

Phiên âm

Nương tử bình sinh thiện cam chỉ,
Cam chỉ tằng năng sử ngã ham.
Nhất biệt mang mang hà xứ thị,
Như kim bất chỉ diệc vô cam.

Dịch nghĩa

Bình sinh nàng vốn khéo tay nấu nướng
Miếng ngọt miếng bùi từng làm ta ham thích
Từ phen xa cách mịt mù (nàng) ở nơi đâu
Mà nay chẳng có miếng ngọt cũng chẳng có miếng bùi

Bản dịch của Phan Văn Các

Bình sinh nấu nướng khéo tay
Ta ưa miếng ngọt, ta say miếng bùi
Từ phen xa cách ngậm ngùi
Miếng ngọt chẳng có miếng bùi cũng không
Nguồn: Phạm Nguyễn Du, Đoạn trường lục, NXB Khoa học xã hội, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Tịnh hữu vãn thi kỳ 3