29/05/2023 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn ông năm bảy đàn ông (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 17:13

 

Đàn ông năm bảy đàn ông,
Làng bảo mua cồng đi mua thanh la.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đàn ông năm bảy đàn ông (I)