29/01/2022 10:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi vợ

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 15:05

 

Đã nợ cung tên giả mới xong
Râu mày có nhẽ phụ non sông
Gia đình phó mặc tay vun vén
Vũ trụ đa mang chí vẫy vùng
Năm tháng này còn năm tháng khác
Bể trời đâu cũng bể trời chung
Quan sơn chẳng một lời ly biệt
Đôi chữ bình yên mượn cánh hồng
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Gửi vợ