05/12/2020 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em là con gái nhà giàu (IV)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2020 15:03

 

Em là con gái nhà giàu,
Cơm cha, áo mẹ, chạy tàu đi chơi.
Gia Lâm, Phú Thị chàng ơi,
Đình Dù là chốn ăn chơi ra vào.
Lạc Đạo cho tới Xuân Đào,
Trong ba ga ấy em vào cả ba.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em là con gái nhà giàu (IV)