20/09/2020 04:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về thổi bễ nung kền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 15:38

 

Anh về thổi bễ nung kền,
Thử lòng gang sắt có bền hay không.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về thổi bễ nung kền