30/11/2022 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ già khúc
衚笳曲

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 18:12

 

Nguyên tác

城南虜已合,
一夜幾重圍。
自有金笳引,
能沾出塞衣。
聽臨關月苦,
清入海風微。
三奏高樓曉,
衚人掩涕歸。

Phiên âm

Thành nam lỗ dĩ hợp,
Nhất dạ kỷ trùng vi.
Tự hữu kim già dẫn,
Năng triêm xuất tắc y.
Thính lâm quan nguyệt khổ,
Thanh nhập hải phong vi.
Tam tấu cao lâu hiểu,
Hồ nhân yểm thế quy.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thành Nam, Hồ rợp đất
Một tối, mấy vòng vây
Khèn rộn từ đâu ấy
Ra ải, khúc vút bay
Vẳng nghe trăng ải khổ
Reo quyện biển gió lay
Lầu sớm, khèn ba khúc
Lệ Hồ lại gạt đầy
Tướng quân đời Tần là Lưu Côn bị quân Hồ vây ở Tấn Dương (Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây). Có đêm trăng sáng, Lưu cho nhạc công thổi khèn Hồ giọng ai oán làm cho quân Hồ nhớ nhà. Sớm hôm sau, ở trên lầu cao, Lưu lại cho thổi khèn Hồ ba lượt. Quân Hồ ngao ngán buồn nản, nhân đó Lưu đưa quân phá vỡ trùng vây và đại thắng quân Hồ.
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Hồ già khúc