19/01/2021 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái rửa đít bờ sông [Gái đái bờ sông; Hỏi đá; Thơ hòn đá; Thiếu phụ nhân phóng uế tại hà bạn, hỉ vịnh]

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2013 06:14

 

Thu vén giang sơn một cắp tròn,
Nghìn thu sương tuyết vẫn không mòn.
Biết chăng chỉ có ông Hà Bá,
Mỉm mép cười thầm với nước non.
Về tiêu đề:
- Bản Nôm Quốc văn tùng ký (ký hiệu AB383, Thư viện Hán Nôm Hà Nội) ghi là Thơ hòn đá
- Bản Nôm của cụ Thuỷ Định ở thôn Vy Thượng, làng Yên Đổ ghi là Thiếu phụ nhân phóng uế tại hà bạn, hỉ vịnh (Thấy người đàn bà phóng uế ở bờ sông, vịnh đùa)
- Theo Thơ văn Nguyễn Khuyến (NXB Văn học, 1971) một số bản Nôm chép là Gái đái bờ sông nên đổi lại là Hỏi đá cho đỡ tục nhưng không hợp
- Theo nhà văn Nguyễn Công Hoan (Tạp chí Văn học số tháng 5-1972) thì đầu đề là Gái rửa đít bờ sông

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Gái rửa đít bờ sông [Gái đái bờ sông; Hỏi đá; Thơ hòn đá; Thiếu phụ nhân phóng uế tại hà bạn, hỉ vịnh]