18/10/2021 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triêu kỳ 2
朝其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 19:04

 

Nguyên tác

浦帆晨初發,
郊扉冷未開。
村疏黃葉墜,
野靜白鷗來。
礎潤休全濕,
雲晴欲半回。
巫山冬可怪,
昨夜有奔雷。

Phiên âm

Phố phàm thần sơ phát,
Giao phi lãnh vị khai.
Thôn sơ hoàng diệp truỵ,
Dã tĩnh bạch âu lai.
Sở nhuận hưu toàn thấp,
Vân tình dục bán hồi.
Vu sơn đông khả quái,
Tạc dạ hữu bôn lôi.

Dịch nghĩa

Buồm nơi bến sáng mới giương,
Cổng làng vì lạnh nên chưa mở.
Xóm vắng lá vàng rụng,
Đồng vắng cò trắng tới.
Nền thấm thôi hết ướt,
Mây khô nửa muốn về.
Mùa đông ở núi Vu thật lạ,
Đêm qua có sấm vang.

Bản dịch của Nhượng Tống

Cửa liếp lạnh chưa mở,
Buồm sông sớm mới treo.
Đồng không âu trắng lội,
Rừng vắng lá vàng gieo.
Ướt, ráo mây chia nửa,
Bồ hôi tảng rấp đều.
Non Vu, ồ lạ nhỉ?
Đêm thấy sấm đông reo!
(Năm 767)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Triêu kỳ 2