28/02/2021 04:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Ninh đạo trung tức sự
安寧道中即事

Tác giả: Vương Văn Trị - 王文治

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2019 14:44

 

Nguyên tác

夜來春雨潤垂楊,
春水新生不滿塘。
日暮平原風過處,
菜花香雜豆花香。

Phiên âm

Dạ lai xuân vũ nhuận thuỳ dương,
Xuân thuỷ tân sinh bất mãn đường.
Nhật mộ bình nguyên phong quá xứ,
Thái hoa hương tạp đậu hoa hương.

Dịch nghĩa

Mưa xuân bên qua làm ướt thuỳ dương
Nước xuân mới mưa không đầy ao
Trời chiều gió thoảng qua bãi
Mùi hoa cải lẫn với mùi hoa đậu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đêm qua liễu ướt có mưa mau
Nước mới đầu xuân chẳng ngập ao
Chiều xuống bãi nơi cơn gió thổi
Mùi hoa cải đậu lẫn vào nhau

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Văn Trị » An Ninh đạo trung tức sự