16/06/2024 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu vạn nhân trủng
吊萬人塚

Tác giả: Trương Tân - 張蠙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/06/2014 22:33

 

Nguyên tác

兵罷淮邀客路通,
亂鴉來去噪寒空。
可憐白骨攢孤塚,
盡為將軍覓戰功。

Phiên âm

Binh bãi Hoài[1] yêu khách lộ thông,
Loạn nha lai khử táo hàn không.
Khả liên bạch cốt toàn cô trủng,
Tận vị tướng quân mịch chiến công.

Dịch nghĩa

Cuộc chiến chấm dứt, con đường dọc sông Hoài được khai thông,
Quạ bay loạn xạ trên bầu trời lạnh giá.
Đáng thương các bộ xương trắng trong mộ tập thể nằm chơ vơ,
Đều bỏ mạng để lập công cho tướng quân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cuộc chiến tàn giao thông lại mở
Quạ loạn bay trong chỗ lạnh không
Thương mồ tập thể trên đồng
Vạn binh vì tướng lập công bỏ mình
Cuối đời Đường, giặc giã khắp nơi, tại vùng sông Hoài các lãnh chúa chiếm đất cát cứ, trong đó có Chu Ôn 朱溫, Dương Hành Mật 楊行密, Thời Phổ 時溥. Những lãnh chúa này đem quân đánh nhau liên miên, lính chết, dân chết cả vạn người, xác chết dồn lại thành những mồ mả rất lớn mà người đời gọi là "vạn nhân trủng", quạ thường bay đến ăn thịt xác chết, kêu la vang trời.

[1] Sông bắt nguồn từ núi Đồng Bách, tỉnh Hà Nam, chảy hướng đông, qua các tỉnh An Huy, Giang Tô rồi đổ ra biển đông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tân » Điếu vạn nhân trủng