14/08/2020 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc
鄧御史宅逢葉怡春共宿

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/05/2014 22:01

 

Nguyên tác

獨酌難為醉,
論心可忘歸。
時清壯士賤,
官晚故交稀。
雨夜逢南菊,
江天隱少微。
詩才倘驅策,
疲苶仗霜威。

Phiên âm

Độc chước nan vi tuý,
Luận tâm khả vong quy.
Thì thanh tráng sĩ tiện,
Quan vãn cố giao hy.
Vũ dạ phùng nam cúc,
Giang thiên ẩn Thiếu Vi.
Thi tài thảng khu sách,
Bì niết trượng sương uy.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Rượu một mình khó say
Chữ tâm, àn chẳng chán
Đời trong, tráng sĩ hèn
Quan muộn, tri âm hiếm
Mưa tối, cúc phương nam
Sông trời sao sáng ẩn
Roi vọt đuổi tài thơ
Khốn nghèo nương lão trượng
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đặng ngự sử trạch phùng Diệp Di Xuân cộng túc