20/01/2022 21:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ban mai Núi Lớn

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:43

 

Trăng lặn qua ngày chưa lặn xong
Chùa treo lưng núi trắng thinh không
Ì ầm sóng vỗ ngoài tâm niệm
Bèo bọt lùi xa biển mấy trùng
Vũng Tàu 1997
Nguồn: Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Ban mai Núi Lớn