24/10/2021 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 122 (Thơ, quà em anh đã cất trong đầu)
Sonnet 122 (Thy gift, thy tables, are within my brain)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2007 06:55

 

Nguyên tác

Thy gift, thy tables, are within my brain
Full character’d with lasting memory,
Which shall above that idle rank remain
Beyond all date, even to eternity;

Or at the least, so long as brain and heart
Have faculty by nature to subsist;
Till each to razed oblivion yield his part
Of thee, thy record never can be miss’d.

That poor retention could not so much hold,
Nor need I tallies thy dear love to score;
Therefore to give them from me was I bold,
To trust those tables that receive thee more:

To keep an adjunct to remember thee
Were to import forgetfulness in me.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Anh không cần chân dung em tặng
Chân dung em, anh đã khắc trong tim.
Hơn tất cả thuốc màu, giấy trắng,
Tận đáy lòng, anh giữ mãi hình em.

Hay ít ra, khi tim còn biết đập
Và loài người còn biết yêu nhau
Khi tất cả bụi thời gian chưa lấp
Thì hình em, anh giữ mãi trong đầu.

Không giấy nào giữ em lâu đến thế,
Nên quà tặng em trao, em cất đầy cho mình
Em bảo anh cần gì bức vẽ
Khi em bao giờ cũng ở bên anh?

Để nhớ em, mà chân dung em phải thấy
Là anh tự thú mình có thể quên em vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 122 (Thơ, quà em anh đã cất trong đầu)