29/06/2022 17:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con rắn

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2011 18:19

 

Nguyên tác

한밤중 길 건너가는 뱀이 여
어찌 내가 너 를 만난 기쁨이
네가 나를  만난 기쁨 아니겠느뇨
진실로 진실로 우리는 땅 위에서 한통속
먼저 건너가거라  
네가 건너간 뒤 내가 가리라
사랑하러 가리라
먼동 무렵까지의  지혜 낳으면서

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hỡi con rắn đi sang đường trong đêm,
Sao ta lại được gặp mày vui thế!
Chẳng phải mày cũng mừng khi gặp ta đó sao!
Thực tình, chúng ta cùng một loài,
Chung sống trên trái đất này...
Mày hãy sang đường trước,
Mày sang đường rồi, ta sẽ đi sau.
Hãy đi mà yêu đi,
Cho đến trước lúc rạng đông, cùng nảy sinh trí tuệ.
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Con rắn