03/12/2022 17:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nắng cuối trời

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 10/02/2015 02:10

 

Chiều đi để nhớ trăm chiều
Hiu hiu gió trải
Nắng xiêu cuối trời.

Mỏi mòn kiếp sống, chiều ơi
Vàng ươm mắt lá, nắng rơi góc vườn
Xin đời ngừng hạt mưa tuôn
Trời xanh nắng nỏ cúi hôn mặt người.
1999

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Nắng cuối trời