23/06/2021 12:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh ra trên tổng Đông Ngàn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/10/2020 14:43

 

Sinh ra trên tổng Đông Ngàn[1],
Không ham vật võ khó làm thân trai.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Huyện cũ thuộc phủ Từ Sơn, trấn Kinh Bắc. Năm 1901 cắt 1 phần thành huyện Đông Khê, sau nhập với 1 phần huyện Kim Anh thành huyện Đông Anh. Đất Đông Ngàn xưa có nhiều người đỗ đạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sinh ra trên tổng Đông Ngàn