30/10/2020 21:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đằng Hoa sơn hạ
藤花山下

Tác giả: Vương Sĩ Trinh - 王士禎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 22:13

 

Nguyên tác

麥隴參差碧岸頭,
藤花山下晚風秋。
一時殘雨兼虹盡,
百道清泉入澗流。

Phiên âm

Mạch lũng sâm si bích ngạn đầu,
Đằng Hoa sơn hạ vãn phong thâu.
Nhất thì tàn vũ kiêm hồng tận,
Bách đạo thanh tuyền nhập giản lưu.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đồng lúa thấp cao biếc bờ mương
Đằng Hoa chiều nổi gió thu sang
Mưa tạnh cầu vồng tìm nẻo lặn
Một khe trăm suối đổ tuôn hàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Sĩ Trinh » Đằng Hoa sơn hạ