18/01/2022 05:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tỉnh giấc
Пробуждение

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/02/2007 03:12

 

Nguyên tác

Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?
Исчезнул он,
Веселый сон,
И одинокий
Во тьме глубокой
Я пробужден.
Кругом постели
Немая ночь.
Вмиг охладели,
Вмиг улетели
Толпою прочь
Любви мечтанья.
Еще полна
Душа желанья
И ловит сна
Воспоминанья.
Любовь, любовь,
Внемли моленья:
Пошли мне вновь
Свои виденья,
И поутру,
Вновь упоенный,
Пускай умру
Непробужденный.

Bản dịch của Lê Đức Thụ

Ước mơ, ước mơ
Ngọt ngào em đâu
Em đâu, em đâu
Niềm vui đêm tối
Sao em đi vội
Ôi, giấc mơ tiên?
Để anh ở lại
Bốn bề màn đêm.
Quạnh hiu tỉnh giấc
Chăn gối xung quanh
Và đêm lặng ngắt
Thoắt thôi lạnh mình
Thoắt thôi bay mất
Bao giấc mơ tình!
Nhưng hồn đầy ắp
Ước muốn còn xanh
Muốn đi đuổi bắt
Hoài niệm trong mơ
Lời cầu hãy nhận
Tình yêu, tình yêu
Cho tôi được thấy
Giấc mơ hồi nàọ
Khi bình minh tới
Lòng đầy hân hoan
Sẵn sàng tôi chết
Trong giấc mộng tình
1816

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Tỉnh giấc