11/08/2022 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 2
竹枝詞其二

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/08/2014 07:24

 

Nguyên tác

無義灘頭風浪收,
黃雲開處見黃牛。
白波一道青峰裡,
聽盡猿聲是峽州。

Phiên âm

Vô Nghĩa than đầu phong lãng thu,
Hoàng vân khai xứ hiện Hoàng Ngưu.
Bạch ba nhất đạo thanh phong lý,
Thính tận viên thanh thị Giáp Châu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sóng gió ngưng đầu ghềnh Vô Nghĩa
Mây vàng tan hiện miếu Hoàng Ngưu
Giữa núi xanh một dòng sóng trắng
Tiếng vượn kêu vang tận Giáp Châu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Trúc chi từ kỳ 2