06/12/2021 22:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm Vĩnh Sơn

Tác giả: Tô Hà - Lê Duy Chiểu

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2015 21:23

 

Bồi hồi trở giấc. Sương đêm
Mở tung bốn cửa ngồi yên một người
Ngoài kia sao tắt lâu rồi
Riêng vòm mây bạc tơi bời đang bay!...
Nguồn: Tô Hà, Thành phố có ngôi nhà của mình (thơ), NXB Tác phẩm mới, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Hà » Đêm Vĩnh Sơn