24/09/2021 23:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh khởi hỉ tình
病起喜晴

Tác giả: Phạm Phú Thứ - 范富庶

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2014 21:25

 

Nguyên tác

園茶生嫩葉,
籬鳥變新聲。
物性各自適,
對之怡我情。
寒消七日復,
病退一身輕。
隔竹聞江瀨,
晴流到耳清。

Phiên âm

Viên trà sinh nộn diệp,
Ly điểu biến tân thanh.
Vật tính các tự thích,
Đối chi di ngã tình.
Hàn tiêu thất nhật phục[1],
Bệnh thoái nhất thân khinh.
Cách trúc văn giang lại[2],
Tình lưu đáo nhĩ thanh.

Bản dịch của Đông Xuyên

Vườn trà, trà nảy lá non,
Tiếng chim vừa hót véo von trong rào.
Lòng ta hể hả làm sao!
Kìa xem: mọi vật, vật nào không vui?!
Lạnh tan, hơi nóng lại hồi,
Bảy ngày bớt ốm, mình ai nhẹ nhàng.
Sông ngoài bờ trúc nom sang...
Trong veo, nước chảy rộn ràng bên tai.
Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
[1] Do câu “Thất nhật lai phục”: Khí dương cứ trong bảy ngày tiêu hết đi rồi lại trở lại (Kinh Dịch).
[2] Chỗ nước nông bên sông có cát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phú Thứ » Bệnh khởi hỉ tình