25/05/2024 03:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng gọi

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/03/2021 15:19

 

Đá chừng như say giấc,
hay là đang đợi ai?
Ở cõi này lâu nhất,
xin đá chỉ giùm tôi
có tuổi xuân rười rượi
đứng mãi đây đợi người.
Đã bao mùa mưa xối,
đã bao mùa nắng phơi,
mà người ấy vẫn đợi,
ở nơi xa cõi đời!
Chợt như là đá khóc,
giọt giọt dưới rêu trôi.
Hoang vu dội tiếng gọi,
của en hay của tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tiếng gọi