21/10/2021 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bách ưu tập hành
百憂集行

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2005 15:59

 

Nguyên tác

憶年十五心尚孩,
健如黃犢走復來。
庭前八月梨棗熟,
一日上樹能千回。
即今倏忽已五十,
坐臥只多少行立。
強將笑語供主人,
悲見生涯百憂集。
入門依舊四壁空,
老妻睹我顏色同。
痴兒不知父子禮,
叫怒索飯啼門東。

Phiên âm

Ức niên thập ngũ tâm thượng hài
Kiện như hoàng độc tẩu phục lai
Đình tiền bát nguyệt lê tảo thục
Nhất nhật thượng thụ năng thiên hồi.
Tức kim thúc hốt dĩ ngũ thập
Toạ ngoạ chỉ đa, thiểu hành lập
Cưỡng tương tiếu ngữ cung chủ nhân[1]
Bi kiến sinh nhai bách ưu tập.
Nhập môn y cựu tứ bích không
Lão thê đổ ngã nhan sắc đồng
Si nhi vị tri phụ tử lễ
Khiếu nộ sách phạn đề môn đông.

Dịch nghĩa

Nhớ năm mười lăm tuổi, tính còn trẻ con
Khoẻ như con bê chạy đi chạy lại
Trước sân, tháng tám, lê táo chín
Một ngày trèo cây dễ tới nghìn lần
Tới nay thấm thoắt đã năm mươi
Chỉ những nằm ngồi, ít di đứng
Cố gượng nói cười chiều lòng chủ nhà
Ngán nỗi đời sống trăm chiều lo lắng
Vào trong cửa, vẫn như trước, bốn vách trống không
Vợ già nhìn ta, sắc mặt cũng (tiều tuỵ) như nhau
Con dại chưa biết gì về lễ phép bố con
Phụng phịu đòi cơm đứng khóc ngoài cửa đông.

Bản dịch của Xuân Phong

Nhớ năm mười lăm còn thơ ngây,
Khỏe như con bê chạy đó đây.
Tháng tám, đầu sân lê táo chín,
Một ngày ngàn lần leo lên cây.
Mà nay thoắt đã năm mươi tuổi,
Chỉ những nằm ngồi, ít đi lại.
Cố gượng nói cười chiều chủ nhân,
Đời sống thảm thương lo trăm nỗi!
Vào nhà, y nguyên vách trống không,
Mặt bủng nhìn nhau, vợ giống chồng.
Con dại biết chi mừng đón bố,
Đòi cơm hờn khóc ngoài cửa đông.
(Năm 761)

Lời tự: “Vương Duẩn thi: Bách ưu câu tập đoạn nhân trường” 王筠詩百憂俱集斷人腸 (Thơ Vương Duẩn: Trăm lo dồn lại não lòng người).

[1] Chỉ quan địa phương khi Đỗ Phủ đến nương nhờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bách ưu tập hành