07/12/2022 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 4 (Mãnh hổ bằng kỳ uy)
遣興五首其四(猛虎憑其威)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:30

 

Nguyên tác

猛虎憑其威,
往往遭急縛。
雷吼徒咆哮,
枝撐已在腳。
忽看皮寢處,
無復睛閃爍。
人有甚於斯,
足以勸元惡。

Phiên âm

Mãnh hổ bằng kỳ uy,
Vãng vãng tao cấp phọc.
Lôi hống đồ bào hao,
Chi sanh dĩ tại cước.
Hốt khan bì tẩm xứ,
Vô phục tình thiểm thước.
Nhân hữu thậm ư tư,
Túc dĩ khuyến nguyên ác.

Dịch nghĩa

Hổ dữ nhờ cái uy của mình,
Thường thường cứ rình vội chộp,
Gầm gừ giống sấm vang,
Thế đứng vững sẵn sàng nơi chân.
Chợt thấy ở nơi nằm trên da đó,
Mà mắt sáng quắc khắp nơi.
Người nếu mắc đậm sâu vào cái đó,
Đủ để khích lệ cái gốc ác.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hổ dữ nhờ cái uy,
Thường rình bất ngờ chộp.
Gầm gừ như sấm vang,
Thế vững bàn chập đạp.
Đang ở chỗ nghỉ ngơi,
Mắt sáng chẳng ngừng chợp.
Người má tính như ri,
Đủ để gây ác nghiệp.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng ngũ thủ (II) kỳ 4 (Mãnh hổ bằng kỳ uy)