17/07/2024 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chân chính tiết trinh (Khuyên vợ đi lấy chồng)

Tác giả: Trần Cung - Nguyễn Ngọc Cư

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 23/03/2015 16:53

 

Đồng chí của tôi, em của anh,
Hai ta cùng nhất trí hy sinh.
Ái ân đúc lại hồn non nước,
Hạnh phúc tìm trong cuộc đấu tranh.
Kiếm chốn nương thân nuôi lũ trẻ,
Cho anh yên dạ vượt xà lim.
Thuỷ chung theo nghĩa cao xa ấy,
Đó mới là chân chính tiết trinh.
Côn Đảo, 1934

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cung » Chân chính tiết trinh (Khuyên vợ đi lấy chồng)