08/08/2020 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 16:27

 

Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt,
Tri nhân tri diện, bất tri tâm.
May mô chút nữa em lầm,
Củ khoai lang mà em ngỡ là cao ly sâm bên Tàu.
Hai câu đầu nghĩa là vẽ hổ thì vẽ được da hổ, khó vẽ được xương hổ, biết người biết mặt, khó biết được lòng.

Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt