09/08/2020 15:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương hoàn Việt lưu biệt Dự Chương chư công
將還越留別豫章諸公

Tác giả: Độc Cô Cập - 獨孤及

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2014 13:39

 

Nguyên tác

客烏倦飛思舊林,
徘徊猶戀眾花陰。
他時相憶雙航葦,
莫問吳江深不深。

Phiên âm

Khách ô quyện phi tư cựu lâm,
Bồi hồi do luyến chúng hoa âm.
Tha thì tương ức song hàng[1] vi,
Mạc vấn Ngô giang[2] thâm bất thâm.

Dịch nghĩa

Chim khách bay chán nay nhớ rừng cũ,
Nhưng cứ dùng dằng lưu luyến những bụi hoa cho bóng mát.
Lúc trên đất khách cứ nhớ mãi đám lau sậy bên cầu nổi,
Đừng hỏi xem sông Ngô nông sâu thế nào.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim chán bay muốn về rừng cũ
Lại dùng dằng thương nhớ bụi hoa
Xa nhà nhớ mãi bờ lau
Sông Ngô cầu nổi nông sâu không màng
Đất Việt gồm tỉnh Chiết Giang ngày nay. Dự Chương nay thuộc thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây.

[1] Cầu nổi, bắc ngang qua hai chiếc thuyền.
[2] Gọi tắt của Ngô Tùng giang, tên con sông trong địa phận đất Việt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Độc Cô Cập » Tương hoàn Việt lưu biệt Dự Chương chư công