18/08/2022 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm giang tiên
臨江仙

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 08:52

 

Nguyên tác

庭院深深深幾許,
雲窗霧閣常扃,
柳梢梅萼漸分明,
春歸秣陵樹,
人老建康城。

感月吟風多少事,
如今老去無成,
誰憐憔悴更雕零,
試燈無意思,
踏雪沒心情。

Phiên âm

Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử,
Vân song vụ các thường quynh,
Liễu tiêu mai ngạc tiệm phân minh,
Xuân quy Mạt Lăng[1] thụ,
Nhân lão Kiến Khang[2] thành.

Cảm nguyệt ngâm phong đa thiểu sự,
Như kim lão khứ vô thành,
Thuỳ liên tiều tuỵ cánh điêu linh,
Thí đăng[3] vô ý tứ,
Đạp tuyết một tâm tình.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đình viện bao la sâu thăm thẳm
Mây mù song các vắng tanh
Đài mai ngọn liễu thấy phân minh
Xuân về Mạt Lăng thụ
Người lão Kiến Khang thành

Vịnh gió ngâm trăng bao xiết kể
Bằng nay tuổi lão thôi đành
Ai thương tiều tuỵ vơi điêu linh
Thi đèn không ý vị
Đạp tuyết chẳng tâm tình
Lời tựa:
Âu Dương công tác "Điệp luyến hoa", hữu "thâm thâm thâm kỷ hử" chi cú, dư khốc ái chi. Dụng kỳ ngữ tác "đình viện thâm thâm thâm" sổ khuyết, kỳ thanh tức cựu "Lâm giang tiên" dã.
歐陽公作「蝶戀花」,有「深深深幾許」之句,予酷愛之。用其語作「庭院深深深」數闋,其聲即舊「臨江仙」也。
(Ông Âu Dương làm bài "Điệp luyến hoa" có câu "sâu sâu sâu nhiều thế", tôi rất thích câu ấy. Dùng tiếng đó làm "đình viện sâu sâu sâu..." mấy đoạn, âm thanh ấy tức là "Lâm giang tiên" cũ vậy.)

Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
[1] Nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Sở Uy Vương thấy nơi đây có vương khí nên đặt tên là Kim Lăng, sau Tần Thuỷ Hoàng đổi thành Mạt Lăng, Ngô Quyền đời Đông Ngô đóng đô ở đây đổi thành Kiến Nghiệp, đời Tấn Sơ lại đổi thành Mạt Lăng, sau lấy sông Hoài Hà chia phía nam gọi là Mạt Lăng, bắc gọi là Kiến Nghiệp, đến năm Kiến Hưng thứ nhất (313) vì kiêng huý của Tấn Mẫn Đế là Tư Mã Nghiệp nên đổi thành Kiến Khang.
[2] Xem chú thích Mạt Lăng.
[3] Treo và thi đèn trong tiết Nguyên Tiêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Lâm giang tiên