26/11/2022 19:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

LXXI (Đã từng, có sóng gió lên)
LXXI (Il fut un temps où, turbulente)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/09/2022 06:21

 

Nguyên tác

Il fut un temps où, turbulente,
Sous les yeux des astres divins,
Grave, ignorant que tout est vain,
J’exigeais de rester vivante.

Aujourd’hui j’aspire au début
D’une éternelle somnolence,
Morte mille fois d’avoir bu
Tous les poisons dans ton silence…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đã từng, có sóng gió lên,
Dưới con mắt của thần tinh tú trời,
Chẳng hay vô ích mà thôi,
Em cầu tồn tại trên đời này lâu.

Nay em khao khát bắt đầu
Một cơn buồn ngủ đến sao vĩnh hằng,
Uống say cho chết ngàn lần
Trên miền độc tố lặng thầm trong anh...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » LXXI (Đã từng, có sóng gió lên)