22/09/2023 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thái Bạch tửu thuyền đồ kỳ 2
題太白酒船圖其二

Tác giả: Triệu Mạnh Phủ - 趙孟頫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 18:16

 

Nguyên tác

蕭洒稽山道,
風流賀季真。
相思不相見,
愁殺謫仙人。

Phiên âm

Tiêu sái Kê sơn đạo,
Phong lưu Hạ Quý Chân[1].
Tương tư bất tương kiến,
Sầu sát Trích Tiên[2] nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường núi Kê Sơn thư thái,
Ông Hạ Quý Chân phong lưu.
Nhớ ông tìm hoài không thấy,
Tiên đày buồn đến nẫu người.
[1] Hạ Tri Chương 賀知章 (659-744) tự Quý Chân, về già tự lấy hiệu Tứ Minh cuồng khách 四明狂客, người Vĩnh Hưng 永興, Việt Châu 越州, nay là Tiêu Sơn 蕭山, Hàng Châu, Chiết Giang, là thi nhân, thư pháp gia đời Đường.
[2] Lý Bạch 李白 (701-762) tự Thái Bạch 太白, hiệu Thanh Liên cư sĩ 青蓮居士, hiệu Trích Tiên nhân 謫仙人.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Mạnh Phủ » Đề Thái Bạch tửu thuyền đồ kỳ 2