30/03/2023 21:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề bình mai hoa

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/07/2020 14:57

 

Muôn hồng nghìn tía vẻ tươi cười,
Lũ lượt tầm phương khắp mọi nơi;
Nô nức gần xa ai đó tá?
Chơi xuân tôi chỉ một cành mai.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 129, tháng 5-1928

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Đề bình mai hoa