04/12/2020 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt ly từ kỳ 1
別離詞其一

Tác giả: Ngải Tính Phu - 艾性夫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 23:49

 

Nguyên tác

郎從江上買行舟,
妾對江楓生晚愁。
雁雲不斷楚天碧,
望郎怕上水邊樓。

Phiên âm

Lang tòng giang thượng mãi hành chu,
Thiếp đối giang phong sanh vãn sầu.
Nhạn vân bất đoạn Sở thiên bích,
Vọng lang phạ thượng thuỷ biên lâu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bán buôn chàng mãi theo thuyền,
Chiều nhìn cây bến chỉ riêng thiếp sầu.
Trời Sở biếc nhạn theo nhau,
Tìm chàng không dám lên lầu nhìn xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngải Tính Phu » Biệt ly từ kỳ 1