29/03/2023 17:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đen trắng
희다하다검다

Tác giả: Kim Soo-chang - 김수장

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2011 19:43

 

Nguyên tác

검으면 희다 하고 희면 검다 하네
검거나 희거나 옳다 할일 전혀 없다
차라리 귀막고 눈감아 듣도 보도 말리라...

Bản dịch của Đào Thị Mỹ Khanh

Người ta nói đen là trắng, trắng là đen
Đen hay trắng không cái nào đúng cả
Thà rằng bịt tai và nhắm mắt, không nghe cũng không nhìn
Nguồn: Văn học cổ điển Hàn Quốc, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Soo-chang » Đen trắng