14/08/2022 05:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Vương thập bát quy sơn ký đề Tiên Du tự
送王十八歸山寄題仙遊寺

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2008 15:56

 

Nguyên tác

曾於太白峰前住,
數到仙遊寺裏來。
黑水澄時潭底出,
白雲破處洞門開。
林間暖酒燒紅葉,
石上題詩埽綠苔。
惆悵舊遊那復到,
菊花時節羨君迴。

Phiên âm

Tằng ư Thái Bạch phong tiền trú,
Sổ đáo Tiên Du tự lý lai.
Hắc thuỷ trừng thì đàm để xuất,
Bạch vân phá xứ động môn khai.
Lâm gian noãn tửu thiêu hồng diệp,
Thạch thượng đề thi tảo lục đài.
Trù trướng cựu du na phục đáo,
Cúc hoa thì tiết tiện quân hồi.

Dịch nghĩa

Ta đã từng trú ngụ ở mặt trước núi Thái Bạch
Đã từng đến thăm chùa Tiên Du vài lần
Nước đục đen lắng xuống trông thấy tận đáy đầm
Mây trắng tản đi cửa động thấy như mở rộng
Đốt lá khô đỏ trong rừng mà hâm rượu
Quét rêu xanh trên đá mà ngồi viết bài thơ
Lòng buồn vì không được đến nơi đã thăm cũ
Mừng ông trở về đúng vào lúc hoa cúc nở

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thái Bạch núi cao, nương náu trước,
Tiên Du chùa cổ mấy lần thăm.
Nước đen lắng xuống, đầm phô đáy,
Mây trắng tan rồi, ló cửa hang.
Hâm rượu giữa rừng, thiêu lá đỏ,
Đề thơ trên đá quét rêu hoang.
Buồn không trở lại nơi chốn cũ,
Mừng bác khi về cúc nở vàng.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tống Vương thập bát quy sơn ký đề Tiên Du tự