06/06/2023 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lẽ nào em đã quên

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/03/2021 07:06

 

Lẽ nào em đã quên,
những gì ta đã nói?
Bao năm dài chờ đợi,
lẽ nào em đã quên?

Anh chưa hề trách em,
dẫu bốn mùa trăng đói.
Vẫn muốn ủ lòng mình,
bằng niềm tin sót lại.

Nay đã mùa đông tới,
lạnh lùng ta chỉ cười.
Đường về không dấu nối,
tình xưa ai quên rồi?
Quảng Bình đêm 25-11-1972.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Lẽ nào em đã quên