20/03/2023 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành chu tương để Áo Môn hỷ tác (tập cổ)
行舟將厎澳門喜作(集古)

Tác giả: Đặng Huy Trứ - 鄧輝著

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2020 06:35

 

Nguyên tác

暮云卷雨山娟娟,
遠似乘樣欲上天。
夜燭催詩金燼落,
滿江風月不諭錢。

Phiên âm

Mộ vân quyển vũ sơn quyên quyên,
Viễn tự thừa sa dục thướng thiên.
Dạ chúc thôi thi kim tận lạc,
Mãn giang phong nguyệt bất luân tiền.

Dịch nghĩa

Mây chiều mưa cuốn núi xinh xinh
Xa xa như cưỡi thuyền giong lên trời
Tro vàng rơi từ đuốc đêm như giục nhà thơ
Đã có gió trăng đầy sông cần gì đến be rượu đầy vơi

Bản dịch của Trần Lê Văn

Mây chiều mưa cuốn núi xinh tươi
Tưởng cưỡi bè tiên lên cõi trời
Đuốc rắc tro vàng giục thi tứ
Đầy sông trăng gió mặc be vơi
Bài thơ theo lối tập cổ:
- Câu 1: Yên giang điệp chướng đồ (Tô Thức)
- Câu 2: Hoạ Hầu tú tài đồng hữu sinh phiếm chu khê trung tương chiêu chi tác (Vi Trang)
- Câu 3: Thứ vận đáp Lưu Cảnh Văn tả tàng (Tô Thức)
- Câu 4: Dữ Phan Tam Thất giải hậu ẩm tửu (Tô Thức)

Nguồn: Đặng Huy Trứ - Con người và tác phẩm, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Huy Trứ » Hành chu tương để Áo Môn hỷ tác (tập cổ)