05/12/2021 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu nhân hiến bạch cúc nhất bồn trí ư toạ tiền kiến nhi thành vịnh

Tác giả: Đặng Văn Hoà

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2018 22:51

 

Phiên âm

Ly đông vạn đoá ngọc vô hà,
Hồng tử thâu tha tạc nhất hoa.
Hạo khiết tố xưng sương hạ kiệt,
Tiên nghiên bất biện nguyệt trung hoa.
Tài bồi xuất tự hàn vi địa,
Thưởng thắng hoàn quy phú quý gia.
Chỉ hữu cố viên quy vị đắc,
Hoang lương tâm kính tự ca tà.

Bản dịch của Hưng Thước

Vạn đoá tường đông nở tối qua,
Tía hồng thua sắc ngọc không nhoà.
Dưới sương thanh khiết nhường anh kiệt,
Trong nguyệt xinh tươi ví bóng nga.
Gốc rễ vốn sinh nơi đất mọn,
Sắc hương riêng hưởng chốn danh gia.
Tiếc chưa về được nơi vườn cũ,
Dạo lối mòn xưa cất tiếng ca.
Nguồn: Hưng Thước, “Đặng Văn Hoà, vị thần có tâm đạo”, Tạp chí Văn hoá Phật giáo, số ngày 1-1-2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Văn Hoà » Hữu nhân hiến bạch cúc nhất bồn trí ư toạ tiền kiến nhi thành vịnh