09/12/2022 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo
시조

Tác giả: Lee Won Ik - 이원익

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 25/06/2017 12:07

 

Nguyên tác

녹양(綠楊)이 천만사(千萬絲)ㅣ들 가는 춘풍(春風) 잡아 매며
탐화봉접(探花蜂蝶)인들 지는 곳을 어이하리
아모리 사랑(思郞)이 중(重)한들 가는 님을 잡으랴

Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Trong gió xuân, liễu như ngàn sợi chỉ đu đưa mình, sao trói buộc được đây?
Ong bướm tìm hoa, hoa đã rụng, hẹn thề mà rồi chẳng biết làm sao?
Tình yêu có sâu nặng đi nữa, sao giữ được người khi bước ra đi
Nguồn: Hợp tuyển văn học cổ điển Hàn Quốc (Nhiều tác giả), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lee Won Ik » Sijo