29/01/2023 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 02
竹枝詞其二

Tác giả: Vương Quang Duẫn - 王光允

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 13:33

 

Nguyên tác

白帝城高秋月明,
黃牛灘急暮潮生。
送君萬水千山去,
獨自聽猿到五更。

Phiên âm

Bạch Đế thành cao thu nguyệt minh,
Hoàng Ngưu than[1] cấp mộ triều sinh.
Tống quân vạn thuỷ thiên sơn khứ,
Độc tự thính viên đáo ngũ canh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thành Bạch Đế trăng đêm thu sáng
Thác Hoàng Ngưu nước gấp triều dâng
Đưa chàng ngàn núi vạn sông
Mình em nghe vượn năm canh kêu buồn
[1] Thác Hoàng Ngưu nằm ở Tây Lăng giáp, trên có núi Hoàng Ngưu và miếu Hoàng Ngưu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Quang Duẫn » Trúc chi từ kỳ 02